Cursus Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

ID nummer: SKJ209347
Periode: 7 juni 2021 t/m 7 juni 2024
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Universiteit Leiden Adres: Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Email: learning@fgga.leidenuniv.nl Website: https://www.universiteitleiden.nl/cpl/veiligheid/training-geweld-in-afhankelijkheidsrelaties
Registerpunten: 27.50 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

In de cursus ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’ (GiA) wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom geweldsvormen in privésfeer in de afgelopen jaren en de complexiteit van het fenomeen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de aanpak. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van casussen aan de slag met vragen omtrent herkennen en duiden van signalen van verschillende vormen van GiA, de dilemma’s en uitdagingen in samenwerking en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies. Samen met docenten en experts worden tijdens de cursus doorlopend programma-overstijgende vraagstukken bediscussieerd.

De cursus duurt drie dagen. Tijdens de eerste dag krijgt u een introductie van verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GiA) en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden. U kijkt samen met experts naar actuele uitdagingen en dilemma’s in de aanpak van GiA. De tweede dag is praktijkgericht en richt zich op uitdagingen rondom de Wet meldcode en informatiedeling tussen professionele partners onderling en burgers. Tijdens de derde dag komt het systeem waarin geweld zich afspeelt aan de orde en is er aandacht voor de ingewikkelde wisselwerking tussen slachtoffer en dader. Samen met een expert wordt ook het daderperspectief behandeld. In de middag kijkt u naar het onderwerp genderverhoudingen binnen GiA.