Dialogische benadering binnen Netwerkgesprekken

ID nummer: SKJ200914
Periode: 20 maart 2018 t/m 20 maart 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Christelijke Hogeschool Ede - CHE voor Professionals Adres: Oude Kerkweg 100
6717JS EDE
Email: transfer-socstud@che.nl Website: https://www.che.nl/opleidingen/deeltijd/cursus/dialogische-benadering-binnen-netwerkgesprekken
Registerpunten: 33.00 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Sinds de transitie en transformatie binnen het sociaal domein wordt verwacht dat sociaal werkers meer samen werken met de client en zijn sociaal netwerk. Het werken met het informeel netwerk is ingewikkelder dan het in eerste instantie lijkt en doet een groot appel op de relationele en gespreksvaardigheden van de professional. Het komen tot afstemming over zorg en ondersteuning kan een complex proces zijn. In de verhouding tussen de zorgvrager en het informele netwerk spelen allerlei (relationele-) factoren een rol die de afstemming over zorg in de weg kunnen staan. ‘De vraag wie zorgt wanneer en wat doet hij dan?’ is te simpel. Elke persoon uit het informele netwerk, overigens vooral familie en enkele direct betrokkenen, hebben hun eigen zorg en gedachten over de hulpvraag, over de betekenis van hun verhouding tot elkaar en tot de zorgvrager, hun belang bij of weerstand tegen professionele zorg enz.
In deze training leert u hoe vorm te geven aan netwerk gesprekken om tot een passende verdeling van zorg en ondersteuning te komen. Verder leert u de dialogische principes toe te passen in netwerkgesprekken. Het eigen maken van de basishouding en interventies die een bijdrage leveren om tot afstemming te komen van zorg en om de veerkracht van de cliënt en sociaal netwerk te stimuleren.
• Weet u hoe recht te doen aan alle betrokkenen
• Weet u hoe hoop te installeren in het netwerk gesprek
• Weet u hoe gemeenschappelijk taal gecreëerd wordt
• Weet u hoe erkenning te geven aan alle betrokkenen en het gebruik maken van eigen reflecties
• Weet u hoe u hoe u de basishouding van “niet weten” en meerzijdige partijdigheid kunt toepassen
• Weet u hoe ruimte te maken voor meerstemmigheid
• Weet u hoe u het proces van afstemming kunt begeleiden waarbij oog is wederkerigheid