(eerder geaccrediteerd als SKJ197177) Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in gezinnen

ID nummer: SKJ203677
Periode: 1 september 2019 t/m 1 september 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Wil van Nus Adres: Kruisbrinkseweg 5
7227DA Toldijk
Email: wilvannus@geweldloosverzet.com Website: http://www.geweldloosverzet.com
Registerpunten: 33.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

SKJ197177
In een training van drie dagen wordt gewerkt aan een uitgebreide kennismaking met het gedachtengoed van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet. Er wordt aan de hand van een de door Haim Omer en zijn team ontwikkelde theorie uitleg gegeven over de basisprincipes, zoals: relatie en verbinding, waakzame zorg, aanwezigheid, de-escaleren, doorbreken van geheimhouding en samenwerking. Tijdens de training wordt eigen inbreng van deelnemers meegenomen in de theoretische uitleg en de oefeningen.

Kernonderdelen:
o De-escaleren. Door uit de strijd te stappen of te blijven zorgt de ouder/opvoeder voor een verminderen van conflicten en ruzies. Dit versterkt hun gezag en doet machteloosheid afnemen.
o Be the change you want to see in the world. De ouder/opvoeder leert naar eigen gedrag te kijken en door zijn reactie uit te stellen (het ijzer smeden als het koud is) en er pas later met het kind op terug te komen.
o It takes a village to raise a child. Door met familie, vrienden, buren en andere bij het kind betrokken personen op te trekken ontstaat een collectief van nieuwe autoriteit.
o Kijken naar gedrag, werkend vanuit een positieve relatie met het kind, voorkomt demonisering van het kind en verdere isolatie van het gezin.
o Waakzame zorg: de open dialoog voeren, gerichte vragen stellen en eenzijdige acties als interventies in een continuum van nieuwe autoriteit naar geweldloos verzet.
o Interventies van geweldloos verzet: de-escaleren, weigeren van bevelen, relatiegebaren, rood gedrag, herstelgebaren, aankondiging, sit-in, campagne van bezorgdheid (telefoonronde, volgen).

Aansluitend zal in de intervisiemiddagen aandacht worden besteed aan de voortgang van de in het werk uitgevoerde interventies. Belangrijk doel van de intervisie is op eigen gedrag te kunnen reflecteren, adviezen van anderen te vragen en te ontvangen en op basis daarvan vervolgstappen kunnen zetten.