Equine assisted kindercoach

ID nummer: SKJ199942
Periode: 1 oktober 2017 t/m 1 april 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Educatief centrum Keulseweg Adres: Keulseweg 34
2641 PK PIJNACKER Nederland
Email: administratie@keulseweg.nl Website: https://www.keulseweg.nl/kindercoaching.html
Registerpunten: 467.00 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bertreft her accreditatie:

Het accreditatienummer / ID nummer is:
SKJ197692
Geaccrediteerde punten Totaal:
467.00De opleiding tot kindercoach geeft de kindercoach tools om paarden in te zetten voor een specifieke doelgroep: kinderen en jongeren met een hulpvraag omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling zowel op kind niveau als een stuk systemisch.
De coach die reeds level 1 heeft doorlopen wordt specifiek geschoold om af te kunnen stemmen op wat het kind nodig heeft en in directe lijn, wat er binnen het systeem speelt en nodig is.
Doormiddel van onder andere het balansmodel (Kok) leren studenten om met een holistische en systemische bril naar het kind te kijken. Dit om steeds te blijven toetsen of een coachtraject afdoende is en er zonodig doorverwezen dient te worden. Studenten worden getoetst op hun theoretische kennis doormiddel van een schriftelijke toets. Deze omvat vragen uit de complete boekenlijst. Gedurende de opleiding worden studenten steeds gewezen op de relevante paragrafen uit de boeken die aan de orde komen tijdens de praktijkdagen. Om de veiligheid van de kinderen, jongeren en hun systeem te waarborgen worden studenten gewezen op het bestaan van de meldcode en de inzet van het jeugdnetwerk. Zo krijgen ze zicht op de sociale kaart van jeugdhulpverlenende schakels in hun aankomende werkgebied. Studenten doorlopen hun eigen levenslijn met behulp van een gestalt coach. Dit aangezien eigen thema’s bekend dienen te zijn om overdracht en tegenoverdracht te voorkomen.
De blokken geven onder andere kennis over verschillende doelgroepen, wijze van rapporteren en het omgaan met beroepscode en mogelijke geweldsituaties. Steeds weer wordt de veilige inzet van het paard als co-coach benadrukt.
Halverwege de opleiding wordt balans opgemaakt en per student gekeken waar nog aandachtspunten liggen, dit aan de hand van de POP en observaties van de vakdocenten en de inbreng van de student zelf.
Studenten krijgen tijdens de blokken verschillende bestaande methodieken aangereikt met didactische werkvormen om hun creativiteit te stimuleren. Aan het einde van de opleiding presenteren alle studenten hun persoonlijk ontwikkelde werkvorm met inzet van paarden.
Om bekendheid met de doelgroep zeker te stellen dienen studenten minimaal twee stagedagen mee te draaien op een door de KREAC goed gekeurde locatie. Met voldoende resultaat de theoretische toets maken, stagedagen meedraaien en door de stagebieder als bekwaam bestempeld worden, het inleveren van een portfolio met huiswerkopdrachten, evaluaties van blokken en oefensessie en voldoende aanwezigheid leidt na een positief eindgesprek tot het diploma.