Familieopstellingen

ID nummer: SKJ200229
Periode: 17 oktober 2017 t/m 17 april 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Ynnergy Adres: Vivaldistraat 35
5216 EK 's-Hertogenbosch
Email: info@ynnergy.nl Website: http://www.softskillsopleidingen.nl
Registerpunten: 85.50 - Scholing in de vrije ruimte
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De opleiding Familieopstellingen bestaat 12 dagen waarin naast de theorie van het Systemisch Werk vooral praktisch gewerkt wordt omdat daar de meeste leerervaringen inzitten. De opleiding is ervaringsgericht. Dat is de kracht van deze opleiding. Eén ervaring doet meer dan 1000 woorden. Deelnemers gaan diepe inzichten en ervaringen krijgen in waarom de energie of de liefde niet stroomt in gezinnen, in relaties, in het kind zelf.
Tevens leert de deelnemer te werken met alle facetten van het systemisch werk en leert op een unieke wijze te werken met het onderbewustzijn. Voor 90 % wordt het gedrag van mensen/kinderen gestuurd vanuit hun onderbewustzijn. Daar zit dan ook de meeste ontwikkeling en verandering. Zo worden coachtools en interventies ontwikkeld om diepgang in het contact te bereiken en om in korte tijd tot de kern van de problematiek te komen.

De drie basisprincipes cq natuurwetten waarmee gewerkt wordt, zijn:
1. Buitensluiting (binding): Niks of niemand mag buitengesloten worden of buiten het systeem gaan staan.
2. Posities (volgorde): Iedereen neemt binnen het systeem zijn eigen positie in. Kind tov de ouders. Ouders tov het kind. Ouders tov elkaar. Ook ex-partners, nieuwe partners, doodgeboren kinderen, opa’s en oma’s etc.
3. Geven en nemen is in balans: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.

Als deze principes verstoord zijn, kunnen er allerlei klachten ontstaan die hun invloed uitoefenen in het hier en nu en uiten zich op verschillende vlakken als werk, relaties en gezin. Voldoet het systeem weer aan deze basisprincipes dan gaat de (levens)energie weer stromen en krijgt het systeem de kans om de balans te herstellen, wat de harmonie weer terug kan brengen in het gezin. Of in ieder geval een essentiële stap in die richting brengt.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontdekte de typeringen van elk systeem en bracht een methode aan het licht om oorzaken van problemen inzichtelijk te maken en deed dat in de vorm van familieopstellingen. Zonder dat alle betreffende personen daarbij aanwezig hoeven te zijn.
Het familiesysteem staat hierin centraal. Wij groeien op in een systeem en krijgen daarin een plek toegewezen of nemen deze in. De plek in het familiesysteem is essentieel. Alle leden hebben een plek, maar deze plek is niet altijd de juiste. Het innemen van de juiste plek zorgt ervoor dat verstrikkingen opgeheven worden en de levensenergie weer kan gaan stromen.
Veel van onze gedachte- en gedragspatronen vinden hun oorsprong in het systeem van herkomst, tot vele generaties terug, die wij vaak vanuit loyaliteit, meenemen naar het volgende systemen waarin wij terecht komen. Bijvoorbeeld: werk en relaties. Zo uit het kind de problemen en last die al bij de ouders lagen, die zij ook weer ergens zijn gaan overnemen. Dit wordt allemaal op onbewust niveau doorgegeven.


Competenties
De deelnemer is in staat om te reflecteren op zijn/haar eigen handelingen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

De deelnemer is in staat niet nageleefde natuurwetten, onderliggende verstrikkingen en andere beïnvloedende factoren op te sporen die van invloed zijn op het welbevinden van de cliënt. Hij kan zo de kern van het probleem aanpakken en zichtbaar maken

De deelnemer weet dat het welzijn van de cliënt in het hier en nu beïnvloed kan zijn door zaken die gebeurd zijn in het verleden, zelfs van meerdere generaties terug.

De deelnemer is in staat om alle jeugdigen en opvoeders op een open, respectvolle en oordeelvrije wijze tegemoet te treden, zodat zij zich veilig en vertrouwd voelen en de vragen open en eerlijk kunnen beantwoorden.

Door het zelf doen van opstellingen leert de deelnemer op een gelijkwaardige manier een leidende rol in te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor het proces.

Tevens leert de deelnemer NLP technieken zoals: associeren, dissociëren, vragen stellen, waarnemen en Fair Witness. Deze technieken zijn belangrijk om zijn rol als opsteller/hulpverlener goed in te nemen.

De deelnemer is op de hoogte dat de druk en invloed van de maatschappij van enorme invloed is op het handelen van de mens.

De deelnemer leert oplossingsgericht te werken

Toelatingseisen
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Wel is ervaring in mensenwerk en HBO werk- en denkniveau gewenst.

Toetsing en examen
Gedurende de opleiding worden de kwaliteiten en ontwikkelingen gemeten door middel van observatie. De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen die beoordeeld wordt door een van de docenten.

Studieomvang en -duur
De opleiding bestaat uit 12 dagen van 7 uur per dag verspreid over 8 tot 9 kalendermaanden. Dit houdt in dat het totaal aan docent-contacturen 84 uur behelst.

Intervisie
Studenten verplichten zich tot intervisiebijeenkomsten met een totaal van minimaal 20 uur met andere studenten van deze opleiding om een extra stevige basis te verkrijgen in het werken met deze materie.

Locatie
Landgoed Bleijendijk te Vught