‘Geen netwerk bestaat niet’

ID nummer: SKJ205110
Periode: 1 oktober 2019 t/m 1 oktober 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Community Support Nederland BV Adres: Laan Corpus Den Hoorn 108
9728JR GRONINGEN
Email: info@communitysupport.nl Website: https://www.communitysupport.nl/kenniscentrum/kenniscentrum.htm
Registerpunten: 3.50 - Workshop
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Community Support is de naam van een organisatie die zich sinds 2001 specialiseert in het inzetten en versterken van het eigen netwerk van de cliënt. Het is tevens de naam van de methode die hiervoor ontwikkeld is. De workshop ‘Geen netwerk, dat bestaat niet!’ gaat in op een onderdeel van deze methodiek en geeft deelnemers handvatten om het sociale netwerk van cliënten in kaart te brengen en te versterken. Zodat mensen ervaren dat ze meer zijn dan hun beperking/problemen. In het samenwerken met het sociale netwerk is de basishouding van de professional cruciaal. Daarom ligt de focus in de workshop op houding en vaardigheden van de professional. De professional leert creatieve methoden om aanknopingspunten te vinden om iemands netwerk zichtbaar te maken en in te zetten. Juist bij cliënten die weerstand bieden. Want geen netwerk, dat bestaat niet!