Gesprekstechnieken bij vermoedens van kindermishandeling K&J

ID nummer: 367870
Periode: 18 november 2020 t/m 17 november 2023
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: RINO Zuid
Registerpunten: 12.00 - Herregistratie
6.00 - Overige taken
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Deze tweedaagse cursus richt zich op het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling. Bij het voeren van gesprekken met kinderen over vermoedens van kindermishandeling is het van belang dat degene die het gesprek voert op een niet-sturende wijze te werk gaat en het kind de gelegenheid biedt zijn eigen verhaal te doen. Het is immers belangrijk dat de informatie die wordt verzameld tijdens een dergelijk gesprek met een kind accuraat is. Daarnaast moet de benadering die tijdens het gesprek wordt gekozen, passen bij het betreffende kind. Ook moet de inhoudelijke vraagstelling zodanig zijn, dat dit lastige onderwerp concreet wordt bevraagd en dat er doorgevraagd wordt.

Na de tweedaagse cursus beschikt de deelnemer:

over de kennis hoe hij/zij beïnvloeding van een kind kan voorkomen;

  • over de kennis hoe een gesprek afgestemd kan worden op verschillende types kinderen;
  • over de kennis over hoe hij/zij een gesprek inhoudelijk kan voorbereiden, afhankelijk van het doel van het gesprek;
  • Over de (basis-) vaardigheden bovenstaande theorie in gesprekken toe te passen.