Hoe blijf ik overeind? ‘Overlevingskunst voor de Jeugdzorg’

ID nummer: SKJ204715
Periode: 1 november 2019 t/m 1 november 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: Agnes Hoving Adres: Telemannstraat 281
8031KJ ZWOLLE
Email: bericht@agneshoving.nl Website: https://www.agneshoving.nl/aanbod/moreel-beraad
Registerpunten: 11.50 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Hoe blijf ik overeind? ‘Overlevingskunst voor de Jeugdzorg’
Vergroot je eigen regie vanuit een praktisch filosofisch perspectief

Doelgroep:
Dit betreft een Verdiepingsmodule voor ervaren jeugd- en gezinsprofessionals die open staan voor de meer praktisch filosofische kant van hun werk.
We gaan er vanuit dat je de voor SKJ verplichte ethiek-trainingen hebt gevolgd en vanuit jezelf de meerwaarde ziet om meer en bredere ervaring te krijgen met moreel beraad in een diverse en breed-georiënteerde groep. Onderstaande thema’s spreken je aan en je bent bereid en voelt je vrij om eigen actualiteit actief in te brengen.

Inhoud:
Met themagerichte en verdiepende gesprekken gaan we 3 thema’s uit de werkpraktijk uitdiepen m.b.v. jullie eigen ervaringen en actualiteit. Hierbij gaat het om een combinatie van een beschouwende en een beslissende kijkrichting en is het doel je eigen regie te vergroten.
We houden het tegelijk wel concreet en richten ons o.a. op:
– bewust worden van eigen gedachten, gevoelens en vooroordelen;
– oefenen in oordeel-loos spreken en feedback daarover geven en hanteren;
– onderbouwen van meningen en keuzes (waarop zijn je eigen gedachten, opvattingen en besluiten gebaseerd?);
– in gesprek blijven bij verschil van opvattingen!
De eigen ervaring staat centraal. Er is geen sprake van een toets of eindopdracht, je aanwezigheid en actieve deelname in de groepsgesprekken tonen de bereikte doelen.
Met verschillende werkvormen, verdiepend gesprek en gepaste humor richten we ons o.a. op pittige thema’s als:
1) Clientrelatie en -vertrouwen behouden naast Samenwerken met andere professionals.
2) Wat is verantwoordelijkheid en hoe omgaan met schuldgevoel; verantwoordelijk voelen ↔ zijn.
3) Hoge werkdruk en de stap naar (het hanteren van) afwijkende besluiten.
Eigen actualiteit en dilemma’s blijven daarnaast zeker ook welkom!

Door:
Agnes Hoving is een vakkundig en enthousiaste trainer (supervisor). Zij heeft jarenlange ervaring binnen Jeugdzorg. Ze weet goed de verbinding tussen theorie en praktijk te brengen waardoor deelnemers met meer kennis en inzicht zelfstanding verder kunnen.
Niranyana Jayamary weet als praktisch filosoof (teambegeleider, coach) vanuit haar ervaring met thema-gesprekken en met haar vrolijke persoonlijkheid het gesprek goed open te krijgen. Met haar verkennende vragen en respons brengt ze deelnemers tot reflectie, verdieping en ontwikkeling.
Speciaal voor jou hebben wij onze kennis en ervaring gebundeld en bieden jou van daaruit deze gevarieerde en unieke verdiepingstraining aan.

Doelen:
De verdiepingsmodule is vooral gericht geweest op Ervaringsleren, zowel in groepsgesprekken als in oefeningen in kleinere samenstelling.
Na de drie dagdelen zullen de deelnemers
– met toegenomen reflectief vermogen naar zichzelf kijken binnen het dagelijks werk
– meer bewust zijn van eigen vooroordelen (gedachten, opvattingen) en geraaktheid
– met minder oordelen spreken en met open vragen de ander benaderen
– meer gebruik willen maken van de andere perspectieven die cliënten en collega’s hen bieden
– vrijer een verdiepend gesprek voeren met collega’s omtrent professioneel verantwoord handelen, waardoor de samenwerking effectiever wordt
– herkennen waar eigen morele waarden (normen) evt. botsen met wetten en protocollen wat kan maken dat de gevolgen voor hun cliënten voor hen niet acceptabel zijn
– binnen de praktijk de Beroepscode voor Jeugd- en gezinsprofessionals herkennen en weten waar zij begrensd worden (wet, richtlijn, organisatie) en waar zij vrijheid kunnen nemen (handelingsperspectief verbreden)
– hun eigen regie vergroot hebben (in balans voelen; verantwoordelijkheid nemen) zowel naar cliënten als in contact met ketenpartners en organisatie.

Duur: 3 dagdelen van drieënhalf uur, met tussentijd van 3 a 4 weken voor toepassing en ervaring

Dinsdagmiddag in Bilthoven/Utrecht – Vrijdagmorgen in Zwolle

Voor meer informatie (ook rond Incompany opleiding): info@filosofie.niranyana.nl en/of bericht@agneshoving.nl

Modules: Cliëntvertrouwen behouden - Samenwerking met andere professionals - 3.75 uur
Omgaan met schuldgevoel; verantwoordelijk voelen of zijn? - 4 uur
Hoge werkdruk en de mogelijke stap naar afwijkende besluiten. - 3.75 uur