“Hulpverlenen aan gezinnen doe je zo!”

ID nummer: SKJ199709
Periode: 15 juni 2017 t/m 15 december 2020
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: De Minstroom Adres: Abstederdijk 33
3582 BA Utrecht
Email: p.vergeer@deminstroom.nl Website: http://educatie.deminstroom.nl/van-systemisch-denken-naar-systemisch-werken
Registerpunten: 34.00 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Van systeemgericht denken naar systeemgericht handelen is een training om jeugdhulpverleners/maatschappelijk werkers handvatten te geven in het begeleiden van gezinnen.

De lessen bestaan uit drie onderdelen:
– Er is een theoretische deel. De cursisten krijgen een aantal van de belangrijkste basiselementen uit het systeemgerichte werken aangereikt. De keuze voor deze basiselementen is vooral gekozen op hun praktische toepasbaarheid.
– Cursisten oefenen met vaardigheden. Hiervoor doen zij rollenspelen zodat zij meer vertrouwd raken met de dynamiek van een gezinsgesprek. Op dag 3 wordt er geoefend met acteurs. Tijdens de rollenspel krijgen cursisten een methodische manier aangereikt hoe zij het gezinsgesprek kunnen voeren.
– De cursisten volgen een persoonlijke leerroute. Binnen deze persoonlijke leerroute krijgt de cursist duidelijk welke moeilijkheden hij/zij tegenkomt om ook daadwerkelijk met een (gezins)systeem aan de slag te gaan. Samen met een vast groepje medecursisten wordt de cursist uitgedaagd om deze moeilijkheden al tijdens de training te overwinnen.