In gesprek met mensen met een psychiatrisch ziektebeeld

ID nummer: SKJ205566
Periode: 25 november 2019 t/m 25 november 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Beillerstraat 26
9401PL Assen
Email: info@timmconsultancy.nl Website: https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/psychiatrische-ziektebeelden/
Registerpunten: 10.00 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Binnen het werk van de jeugd- en gezinsprofessional kom je met regelmaat in aanraking met ouders die een psychiatrische stoornis hebben. Zo’n stoornis kan veel effect hebben op hoe deze mensen om gaan met hun omgeving en ook hun kinderen.
Het is daarom van belang om enig zicht te hebben op die ziektebeelden, hoe de diagnose van zo’n ziektebeeld tot stand komt en hoe zo’n ziektebeeld te begrijpen valt.
Om veiligheid voor kinderen te creëren is het ook van belang om ondanks de psychiatrische ziekte van de ouder de samenwerking te zoeken. Dat stelt vaak eisen aan de communicatie tussen ouder en professional. Waar moet je rekening mee houden en hoe lukt het om de communicatie open te houden?
In deze cursus wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende/ gestelde psychiatrische ziektebeelden. Wat betekenen ze? Hoe komt de diagnose tot stand? Tevens is er aandacht voor hoe de verschillende ziektebeelden te verstaan, omdat dat kan helpen om in de communicatie de meest “helpende positie” in te nemen.
De cursus bestaat uit een theoretisch stuk, maar is vooral gericht op de praktische toepassing binnen de dagelijkse realiteit van de jeugd- en gezinsprofessionals Hierin wordt de dialoog gezocht en is er ruimte voor veel oefenen o.a. tijdens de middag met de trainingsacteur.
Om de beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken gaan we ervan uit dat de literatuur die bijgeleverd is ook gelezen is, zodat we die in de cursus praktisch kunnen vertalen.