Intervisiebegeleiding in zorg en welzijn

ID nummer: SKJ208045
Periode: 1 december 2020 t/m 1 december 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Windesheim Kenniscentrum G&W Adres: Postbus 10090
8000GB ZWOLLE
Email: gw-contractactiviteiten@windesheim.nl Website: https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/cursus/intervisiebegeleiding-in-zorg-en-welzijn
Registerpunten: 13.50 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

In de cursus Intervisiebegeleiding leer je verschillende intervisiemethodes onderscheiden en hanteren in de rol van intervisiebegeleider.

Organisatieverandering, vak ontwikkeling, nieuwe manieren van samenwerken en communiceren; we hebben er allemaal mee te maken. Deskundigheidsbevordering in organisaties is net zo gewoon en belangrijk als eten en ademen. Dit betekent voor individuen en teams een voortdurende aanpassing aan zowel maatschappelijke- als organisatieontwikkelingen. Je speelt hierop in met onze cursus Intervisiebegeleiding. Wij trainen je zodat jij je effectief richt op de ontwikkeling van jouw medewerkers.

Intervisie is een methode om op een gestructureerde en gelijkwaardige manier aan kwaliteitsverbetering te werken, het is een uitstekend instrument voor zelfsturende- of zelforganiserende teams. In deze cursus leer je verschillende intervisiemethodes onderscheiden en hanteren in de rol van intervisiebegeleider. Je kunt deze meteen in jouw eigen praktijk toepassen.

De cursus richt zich op jouw eigen praktijk als leidinggevende / begeleider; door middel van een reader, een online community en tussentijdse opdrachten, kun je meteen aan de slag. Tijdens de bijeenkomsten oefen je met de trainer en medecursisten en krijg je feedback op jouw stijl van begeleiden.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast voer je opdrachten uit in jouw werksituatie.

Intervisie is een vorm van ervaringsleren. We beginnen de cursus met het verkennen van het concept intervisie als begeleidingsinstrument in organisaties, en het plaatsen van intervisie in relatie tot andere begeleidingsvormen zoals instructie, coaching en training.

Intervisiemethodes

Je leert door ervaring diverse intervisiemethodes kennen en toepassen, zoals:
•De incidentmethode
•Vijf- en tien stappen methode
•Consultmethode
•Brainstormmethode
•Balintmethode
•Advies- en roddelmethode