!JES het brugproject, train de trainer

ID nummer: SKJ210262
Periode: 26 november 2021 t/m 26 november 2024
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: !JES jij en scheiden Adres: Assendorperstraat 29, Kantoor 2.19
8012DE ZWOLLE
Email: jes@jijenscheiden.nl Website: https://www.jijenscheiden.nl/wp-content/uploads/2020/12/Informatie-JES-het-brugproject-versie-1.0-2021.pdf
Registerpunten: 14.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

!JES het brugproject is een training voor kinderen en hun ouders bij scheiding.
Het doel is preventie. Het is een door het NJi erkende interventie.
Zie: www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Jes!-Het-Zwolsche-Brugproject.html
Gecertificeerde trainers voeren de interventie uit.

De train de trainer !JES het brugproject bestaat uit een trainingsdag en een intervisieochtend. In de tussenliggende tijd wordt de training uitgevoerd.

Tijdens de trainingsdag wordt het materiaal overgedragen, door middel van het geven van informatie, het doornemen van het trainingsmateriaal, kennismaken met diverse werkvormen van de interventie voor kinderen en ook van die voor de ouders.

Tijdens de intervisieochtend worden casussen behandeld. Het is de bedoeling dat trainers tussen de trainingsdag en de intervisieochtend de training uitvoeren of er een start mee hebben gemaakt. De ervaringen worden uitgewisseld.

Als follow-up van de train de trainer worden er zogenaamde Brugmeetings georganiseerd, om ook na de intervisie met andere trainers ervaringen uit te wisselen, op de hoogte gehouden te worden van de nieuwe ontwikkelingen en/of een thema uit te diepen.