Jongeren en verstoorde rouw

ID nummer: SKJ203979
Periode: 20 september 2019 t/m 20 september 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Z-O-Wel, Zorg - Ontwikkeling, Welzijn Adres: Opperbuorren-East 1
9216VL OUDEGA
Email: info@z-o-wel.nl Website: http://www.z-o-wel.nl
Registerpunten: 3.00 - Scholing
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De puberteit is een kwetsbare fase. Jongeren zijn op zoek naar een eigen identiteit. Velen hebben al een ernstig verlies meegemaakt. Wanneer een verlieservaring zich in de puberteit voordoet, willen pubers over het algemeen niet opvallen, ook niet met hun gevoelens van rouw.
Het omgaan met en uiten van emoties is vaak lastig. Pubers gaan op slot en laten hun verdriet niet zien. Als hulpverlener, docent, begeleider heb je vaker met rouwende jongeren te maken dan je denkt.
90% van de 12-jarigen heeft een (ernstige) verlieservaring meegemaakt. Ongevraagd advies kan belemmerend werken, maar wat doet u dan wel? Daar gaat deze scholing over. Als zo’n nieuwe verlieservaring zich aandient, zoals gepest worden, doubleren, scheiding, verlies van vriendschap, overlijden van een dierbare brengt dit verwarring en onzekerheid met zich mee. Nieuwe gebeurtenissen roepen oude emoties op. Ook dit onderwerp komt uitgebreid aan bod tijdens de cursus.