Kindermishandeling

ID nummer: 425314
Periode: 26 mei 2021 t/m 25 mei 2024
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Driestar educatief
Registerpunten: 2.00 - Herregistratie
1.00 - Diagnostiek
1.00 - Behandeling
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Achtergrond van de scholing

Is er een onzichtbaar drama gaande achter de voordeuren? Een treffende titel van een krantenbericht in Trouw ( januari 2021) waarin wordt beschreven dat door huidige coronamaatregelen vermoedelijk veel meer huiselijk geweld plaatsvindt. Jaarlijks wordt 3% van de kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt (Nederlands Jeugdinstituut, januari 2021). Om dit te doorbreken is het noodzakelijk dat er goed gesignaleerd wordt. Er zijn signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling, maar niet ieder signaal betekent ook dat er daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling.

De cursus gaat over de rol van (dyslexie)behandelaren bij het signaleren van kindermishandeling. Behandelaren zijn professionals die optrekken met kinderen en hun ouders tijdens een (dyslexie) behandeltraject. Om kennis, vaardigheden en attitude te optimaliseren wordt binnen deze scholing aandacht besteed aan het thema kindermishandeling en de rol die de (dyslexie)behandelaar heeft rondom signalering en aanpak van kindermishandeling. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de meldcode.  Door het volgen van deze cursus zal de deelnemer zich ook bewust worden van eigen emoties, normen en waarden rondom dit thema en ook weerstanden bij zichzelf herkennen.

Alle deelnemers zijn geregistreerd bij de NVO/NIP en/of het SKJ register en afgestudeerd orthopedagoog (-generalist) of (GZ) psycholoog. De scholing vindt plaats tijdens een bijeenkomst die een deel van de ochtend duurt. Na deze ochtend voeren de deelnemers een opdracht uit en schrijven ze een reflectieverslag waarin ze praktijk en theorie met elkaar verbinden. 

Voor scholing en vervulling van opdrachten wordt accreditatie aangevraagd in het kader van de herregistratie voor de NVO  en het SKJ-register.

 

Doelen:

 • De deelnemers kennen de stappen van meldcode
 • De deelnemers hebben de stappen van de meldcode en het afwegingskader beschikbaar (middels app(s))

Stap 1: signaleren

 • Kennis van risicofactoren en van (leeftijdsgebonden) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Deelnemers zijn zich bewust van onderscheid tussen signalen en hypothesen
 • Deelnemers weten hoe signalen zorgvuldig vastgelegd moeten worden.

Stap 2: collegiale consultatie

 • Weten of gaan zo nodig actief op zoek naar wie binnen organisatie beschikbaar is voor collegiale consultatie.
 • Weten wat Veilig Thuis kan betekenen in stap van consultatie; ze zijn op de hoogte van werkwijze Veilig Thuis

Stap 3: gesprek met ouder en kind:

 • Hebben kennis van wat van belang is om een goed gesprek te voeren met ouders (do’s en don’ts)
 • Hebben kennis van wat van belang is om in gesprek te gaan met een kind: doel, veiligheid en verantwoordelijkheid
 • Zijn zich bewust van hoe hun eigen emoties en normen en waarden een rol kunnen spelen binnen de meldcode

Stap 4: wegen van de aard en de ernst van de signalen

 • Kennis nemen van instrumenten die ingezet kunnen worden: Lirik.

Stap 5: beslissen:  Hulp organiseren en/melden

 • Kennis van stappen afwegingskader