Kindermishandeling en huiselijk geweld (Module A)

ID nummer: 372722
Periode: 12 november 2019 t/m 11 november 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: RINO Amsterdam
Registerpunten: 12.00 - Herregistratie
6.00 - Behandeling
6.00 - Diagnostiek
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Sinds 2013 zijn professionals wettelijk verplicht om te werken conform een meldcode of protocol huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze cursus leer je wat je kunt (en ook moet) doen om ouders en kinderen te helpen, daar waar de stress of onmacht in gezinnen zó hoog oploopt dat de veiligheid en gezonde ontwikkeling van kinderen in gevaar komt.

Doelgroep

(HBO+).
Iedere professional* die met ouders en kinderen werkt. Met name in onderwijs & kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen en kraamzorg, wijk- en buurtteams, jeugdhulp, GGZ- en verslavingszorg, POH-GGZ en gehandicaptenzorg.

*o.a.: Basispsycholoog, GZ-psycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Intern Begeleider (PO), Zorgcoördinator (VO), Schoolmaatschappelijk werker, Schoolpsycholoog, Jeugdzorgwerker / Jeugdhulpwerker, Medewerker Wijkteam, Jeugdverpleegkundige, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, Sociaal Pedagogisch werker, Medewerker kinderopvang, Maatschappelijk Werker, Medewerker Gehandicaptenzorg, Medewerker GGZ- en verslavingszorg, Medewerker Jeugdgezondheidszorg, Medewerker Jeugdwelzijnswerk.