Kindgesprekken/ Feitengerichte gespreksvoering

ID nummer: SKJ204883
Periode: 19 augustus 2019 t/m 19 augustus 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Het LOCK Adres: Beilerstraat 26
9401 PL Assen
Email: info@hetlock.nl Website: http://www.hetlock.nl
Registerpunten: 17.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt uitgebreid ingegaan op deugdelijk feitenonderzoek en een zorgvuldige bejegening van een kind. U leert hoe u met een kind praat over vermoedens van kindermishandeling zonder de antwoorden van het kind te beïnvloeden. En u leert hoe u het gesprek kunt afstemmen op het betreffende kind, zodat dit kind zich gehoord voelt en zo optimaal mogelijk de gelegenheid krijgt om te vertellen. Dit gebeurt aan de hand van theorie, videofragmenten en praktische oefeningen. De theorie wordt daarnaast aan de praktijk gekoppeld, doordat er gedurende een dagdeel gelegenheid is om te oefenen met een trainingsacteur.

Programmaonderdelen
•Gesprekken met kinderen versus gesprekken met volwassenen
•Voorkomen van beïnvloeding
•Afstemming op het kind
•Opbouw van het gesprek
•Gesprekstechnieken
•Hulpmiddelen tijdens de gesprekken
•Aanpassingen bij kinderen met ASS, ADHD en/of een verstandelijke beperking
•Korte praktische oefeningen
•Neutrale verslaglegging
•Oefenen met een actrice aan de hand van casussen