Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

ID nummer: 437468
Periode: 15 juni 2022 t/m 14 juni 2025
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: King nascholing
Registerpunten: 6.00 - Herregistratie
2.00 - Diagnostiek
6.00 - Extra literatuurstudie
2.00 - Overige taken
2.00 - Behandeling
Geacrediteerd door: NIP/NVO

De wet Meldcode is recentelijk aangescherpt met een aangepast afwegingskader voor de stappen vier en vijf. Daarnaast is er een supplement waarin er aandacht is voor de stem van kinderen en jongeren. Het afwegingskader is te zien als een beroepsnorm voor professionals. Belangrijk is om tijdens deze eendaagse training met deze aangescherpte meldcode vooral stap vier en vijf te oefenen, met collega’s in gesprek te gaan, te werken met eigen casuïstiek en een jaaragenda op te maken om dit onderwerp steeds te agenderen en duurzaam samen te werken.

Doel is om op deze wijze in een eendaagse scholing met huiswerk vooraf de inhoudelijke kennis te laten groeien, het gemeenschappelijke afwegingskader te versterken en de handelingsbekwamer te worden.