Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

ID nummer: SKJ207050
Periode: 1 juni 2020 t/m 1 juni 2023
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Beillerstraat 26
9401PL Assen
Email: info@timmconsultancy.nl Website: https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
Registerpunten: 9.50 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Cursus signaleren en handelen bij ouderenmishandeling
Iedere organisatie die werkt met ouders en kinderen, is verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jou als professional betekent dit dat je moet weten wat je moet doen bij bijvoorbeeld vermoedens van geweld of verwaarlozing.

Signaleren en handelen bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling blijft lastig. Want klopt het nou wel wat je hebt waargenomen? En wat nou als het niet klopt? Je kunt toch niet zomaar iemand ergens van beschuldigen?! Wat doe je als je alleen maar een onderbuikgevoel hebt?

Na onze eendaagse cursus:
– Kun je signalen van geweld en verwaarlozing concretiseren.
– Weet je wat de stappen van de meldcode en het afwegingskader van jouw beroepsgroep zijn.
– Kun je het gesprek aangaan met jouw cliënt over de zorgen die jij hebt.

Modules: 1) Signaleren en de stappen van de meldcode - 5 uur
Communiceren met cliënten - 4.5 uur