Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

ID nummer: SKJ201157
Periode: 1 maart 2018 t/m 1 maart 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Schulinck Adres: Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Email: liesbeth.bergsma@schulinck.nl Website: https://www.schulinck.nl/Opleiding-Sociaaldomein-Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
Registerpunten: 6.00 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Sinds 1 juli 2013 is de Wet Meldcode van kracht. Alle professionals in de gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid & justitie en maatschappelijke ondersteuning hebben met deze wet te maken. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen hoe om te gaan met het signaleren en melden van Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling.

Een ouder met een (fysieke) beperking en kinderen… dat gezin in de bijstand. De man zorgend voor zijn dementerende vrouw…..

Huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling komt vaak voor. Ook jeugdconsulenten, medewerkers van schuldhulpverlening, sociale dienst, Sociale wijkteams en WMO-consulenten hebben ermee te maken. Zij bevinden zich in een unieke positie om signalen op te pakken die (nog) niemand anders kan zien.

De rijksoverheid juicht het gebruik van de Meldcode huiselijk Geweld en kindermishandeling toe, daar waar medewerkers klantcontacten hebben. Ongeacht of zij wettelijk onder de wet Meldcode (ingegaan op 1 juli 2013) vallen.

Deze trainingsdag geeft inzicht in:
• Wat houdt de wet Meldcode in
• Waar krijg je al consultent mee te maken
• Hoe moet je dan handelen