Nederlands met Gebaren

ID nummer: SKJ202771
Periode: 4 februari 2019 t/m 4 februari 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: Veldman & Wouters Adres: Groenstraat 7A
5513 NB Wintelre
Email: info@veldmanwouters.nl Website: http://www.veldmanwouters.nl
Registerpunten: 51.00 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

In het werkveld kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking is ondersteunde communicatie onmisbaar. Nederlands met Gebaren maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.
Binnen onze modules Nederlands met Gebaren (NmG) wordt een theoretische verantwoording aangereikt betreffende het belang van ondersteunende gebaren voor diverse doelgroepen, zoals slechthorende of verstandelijk of lichamelijk beperkte kinderen. Het accent in de modules ligt op het vaardig worden in het gebruik van Nederlands met Gebaren (productie). Ook gaat aandacht uit naar het aflezen van ondersteunende gebaren (begrip).
De cursus kan incompany worden verzorgd. De modules kunnen als geheel maar ook als losse modules (basis en/of verdieping) gevolgd worden.

Modules: Gebaar met het jonge kind - 12 uur
Nederlands met Gebaren op Maat - 15 uur
Nederlands met Gebaren met Peuters - 24 uur