Omgaan met Verlies en rouw

ID nummer: SKJ210005
Periode: 1 september 2021 t/m 1 september 2024
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Z-O-Wel, Zorg - Ontwikkeling, Welzijn Adres: Opperbuorren-East 1
9216VL OUDEGA
Email: info@z-o-wel.nl Website: http://www.z-o-wel.nl
Registerpunten: 6.00 - Scholing
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies.
Verlies kent vele gezichten.
Een verhuizing, scheiding van ouders, de dood van een geliefd huisdier, ziekte en overlijden binnen het gezin of de familie. Ook ongezien verlies, verlaten van (ouderlijke) woning, een miskraam, dementie, etc..
Wat is de impact hiervan op het leven, op de mensen om je heen, je functioneren?
Wat is de impact op de ontwikkeling bij kinderen en hoe uit rouw zich bij
kinderen, wat gebeurt er in het brein en in het lichaam bij kinderen?
Hoe kun je kinderen, jongeren en gezinnen hierin begeleiden?
Op al deze vragen krijg je antwoord in deze interactieve scholing.

Verlies is ingrijpend en kan bepalend zijn in de rest van je leven.
Als professional is het waardevol om hier kennis van te hebben, zodat je
signalen kunt herkennen en erkennen, waar mogelijk, passende ondersteuning kunt geven en weet je waar en wanneer je professionele hulp kunt vragen.
In de scholing ‘Omgaan met verlies en rouw’ krijg je naast theorie veel praktische handvatten, werkvormen en inzicht in gedrag.
Daarnaast is er ruimte voor het bespreken van casussen.
Inhoud:
• Verliesgebieden
• De impact van (ongezien) verlies
• Wat is rouw? Volgens de nieuwste visie
• Rouwtaken en (h)erkennen van signalen van rouw
• Herkennen van eigen verlies ervaringen en coping
• De impact van een verlies de ontwikkeling van kinderen
• Het verband tussen hechting, verlies en rouw
• Rouw in het familiesysteem
• Wanneer is er sprake van een verstoord rouwproces en verwijs je door?
• Hoe kun je gezinnen, kinderen ondersteunen?
• De invloed van verlies op het brein
• Hoe ondersteun je elkaar als team in verlies en verdriet?
• Praktische werkvormen en aandacht voor eigen casuïstiek