Opleiding Oplossingsgerichte Therapie

ID nummer: 255788
Periode: 6 april 2017 t/m 5 april 2020
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: RINO Amsterdam
Registerpunten: 46.00 - Behandeling
20.00 - Diagnostiek
66.00 - Herregistratie
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Opleiding Oplossingsgerichte Therapie (768)

Oplossingsgerichte therapie is fundamenteel anders dan traditionele therapie. De therapeut richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. Met de ‘wondervraag’ wordt de cliënt op een ander spoor gezet. Door uit te gaan van gedrag en emoties waar de cliënt wel tevreden over is, passen de oplossingen in het referentiekader van de cliënt en hebben ze een blijvend effect.
Onder het motto ‘bewaren van het beste en vernieuwen waar nodig’ biedt de RINO vanaf voorjaar 2014 de intensieve opleiding ‘Oplossingsgerichte therapie’ aan. De opleiding is de opvolger van de mastercourse ‘Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie’, zoals die de afgelopen 17 jaar is georganiseerd, onder leiding van Luc Isebaert. De laatste vijf jaar gebeurde dat in samenwerking met de RINO.

In de opleiding worden de principes en filosofie toegelicht die het oplossingsgerichte (Brugse) model tot een metamodel maken. Aan de orde komen o.a.:
? specifieke en non-specifieke factoren (die voor 90% verantwoordelijk zijn voor het resultaat van de behandeling);
? de competenties van cliënten en cliëntsystemen, existentiële keuzes, cliëntgebonden factoren, neuroanatomie van de gewoonten, schalen, wondervraag, opdrachten etcetera;
? cliëntenfeedback en het meten van resultaten;
? het solution focused model;
? achtergronden en toepassing, de flowchart, beperkingen en problemen, mandaat;
? kinderen en adolescenten, de omgang met ouders (weerstand)
? specifieke problemen: angsten en depressies, suïcidepreventie en behandeling;
? chronische cliënten;
? relatietherapie.