Oplossingsgericht werken in het sociaal domein

ID nummer: SKJ207385
Periode: 31 augustus 2020 t/m 31 augustus 2023
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Beillerstraat 26
9401PL Assen
Email: info@timmconsultancy.nl Website: https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/oplossingsgericht-werken-in-het-sociaal-domein/
Registerpunten: 20.25 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Bij oplossingsgericht werken gaan we er van uit dat cliënten zelf in staat zijn om hun eigen oplossingen te bedenken. En dat het de taak van de professional is om de cliënt door het stellen van vragen te helpen om zelf voor hun specifieke situatie oplossingen te bedenken. Maar wat nu als de cliënt geen probleem ervaart, geen hulpvraag heeft, en er toch zorgen zijn over het gezin? Hoe blijf je vanuit een oprecht nieuwsgierige houding werken en aansluiten bij de cliënt als het niet lukt om in contact te komen? Hoe maak je samen de beweging van praten over problemen naar praten over de gewenste situatie en wat er voor nodig is om daar te komen?

Na deze tweedaagse;
• kun je gesprekken vorm geven vanuit de principes van oplossingsgericht werken.
• kun je aansluiten bij de client doordat je kijkt naar de doelen (interne of externe doelen) en naar de motivatie en vaardigheden van de ander.
• heb je je weer een heleboel oplossingsgerichte vragen eigen gemaakt.