Post-hbo Supervisie en Coaching

ID nummer: SKJ199249
Periode: 1 september 2017 t/m 1 september 2020
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Christelijke Hogeschool Ede - CHE voor Professionals Adres: Oude Kerkweg 100
6717JS EDE
Email: transfer-socstud@che.nl Website: http://www.che.nl/nl-nl/professionals-en-bedrijven/sociale-studies/post-hbo-supervisie-en-coaching
Registerpunten: 394.25 - Scholing in de vrije ruimte
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Supervisie en coaching zijn begeleidingsmethoden die in de hulp- en dienstverlening, pastoraat en bedrijfsleven hun waarde ruimschoots hebben bewezen. Een betrouwbare en werkzame supervisie of coaching is echter pas mogelijk als de supervisor/coach zelf over passende competenties beschikt, dat blijkt uit zijn kennis van supervisie en andere begeleidingsvormen, uit zijn inzicht in kritische beroepssituaties en zijn supervisorische en coaching vaardigheden. Er is nog steeds vraag naar goede supervisoren en coaches in het werkveld. Naast het goed kunnen hanteren van methodieken is het van belang dat de supervisor en coach goed contact kunnen maken met hun supervisant en coachee. Een goede relatie met de supervisant en coachee en een hoog adaptief vermogen zijn essentieel voor het effect van supervisie en coaching. leersupervisie krijgen buiten de lesdagen om.