Samenwerken aan Veiligheid

ID nummer: SKJ204243
Periode: 9 september 2019 t/m 9 september 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Beillerstraat 26
9401PL Assen
Email: info@timmconsultancy.nl Website: https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/samenwerken-aan-veiligheid/
Registerpunten: 40.00 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Deze 4-daagse training leert jou om samen met het gezin veiligheidsplannen te maken.
Samenwerken aan Veiligheid wordt ingezet zodra er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Het biedt een structuur, een kader om de kennis van het gezin en van de hulpverlener, vanaf het eerste tot het laatste gesprek, beter met elkaar te integreren. De benadering is onder andere gebaseerd op Signs of Safety en Partnering for Safety. Samenwerken aan Veiligheid is gericht op het maken van veiligheidsplannen voor zowel acute als structurele onveiligheid. Zo wordt er bijvoorbeeld in situaties van huiselijke geweld ten eerste een plan gemaakt dat gericht is op de acute onveilig. Daarna volgt een plan gericht op de structurele onveiligheid.
Handelen bij (vermoedens) van kindermishandeling is niet eenvoudig. Als professional weet je nooit helemaal zeker wat er precies aan de hand is. De beschikbare informatie is beknopt en gekleurd door de blik van de informanten en feiten en meningen lopen door elkaar heen. Doordat snel ingrijpen nodig is met het oog op de veiligheid van kinderen neemt men besluiten vaak onder tijdsdruk. Ook hebben ouders meestal (nog) geen eigen hulpvraag of motivatie voor hulp. Ook is niet altijd duidelijk wie de casusregie voert en wie welke verantwoordelijkheid heeft.
Constructieve samenwerkingsrelatie
Aangezien we met ‘Samenwerken aan Veiligheid’ willen komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat is het belangrijk om te werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Modules: Introductie Samenwerken aan Veiligheid - 9.75 uur
Gesprekken over kindermishandeling en huiselijkgeweld - 9.75 uur
Samenwerken met het brede netwerk - 9.75 uur
Het veiligheidsplan - 10.75 uur