Scheiding en problemen van jeugdigen

ID nummer: SKJ198980
Periode: 1 maart 2017 t/m 1 september 2020
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: HaKa Content B.V. Adres: Lekdijk 152
2967 GH Langerak
Email: info@haka-content.nl Website: http://www.haka-nederland.nl
Registerpunten: 15.50 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Deze opleiding gaat over het leren werken met de richtlijn ‘Scheiding en problemen van jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming’.
Het doel van de richtlijn is te komen tot een betere, meer uniforme werkwijze als het gaat om de onderkenning en signalering van problemen en de ondersteuning en behandeling van kinderen en jongeren uit scheidingsgezinnen.

De richtlijn geeft een overzicht van de meest recente kennis over scheiden en de invloed daarvan op kinderen en jongeren in Nederland en biedt informatie over de gevolgen van een scheiding en over de risicofactoren voor kinderen en jongeren. Ook bevat de richtlijn handvatten voor professionals om scheidingsjeugdigen en hun ouders te helpen. De richtlijn geeft expliciet aandacht aan de omgang met scheidende, vaak strijdende, ouders en aan een aantal relevante juridische aspecten rondom de ondersteuning van kinderen en jongeren uit scheidingsgezinnen.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:
0. Introductie
1. Achtergrond scheidingsjeugdigen
2. Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor kinderen
3. Interventies voor jeugdigen met gescheiden ouders
4. Samenwerken met ouders en het netwerk
5. Aandacht voor diversiteit en specifieke doelgroepen
6. Eindopdracht
7. Evaluatie

Aan het einde van de opleiding kun je werken met de volgende onderdelen van de richtlijn
– signaleren van problemen en ernstige gevolgen bij scheidingsjeugdigen
– afnemen intakes
– adviseren van ouders en jeugdigen rondom de scheiding
– zorg bieden aan jeugdigen en ouders rondom de scheiding
– samenwerken met beide ouders en scheidingsjeugdige

Aan het einde van de opleiding weet je hoe te werken met de volgende onderdelen van de richtlijn
– problemen van scheidingsjeugdigen
– ernstige gevolgen voor scheidingsjeugdigen
– problematiek rondom scheidingen
– interventies
– sociale kaart
– instanties die lokaal en regionaal van belang zijn voor je cliënten
– problemen waar allochtone ouders tegenaan kunnen lopen
– problemen waar LVB-ouders tegenaan kunnen lopen

Modules: Module 1. Achtergrond scheidingsjeugdigen - 1.5 uur
Module 2. Gevolgen van een ouderlijke scheiding voor kinderen - 2.5 uur
Module 3. Interventies voor jeugdigen met gescheiden ouders - 3 uur
Module 4. Samenwerken met ouders en het netwerk - 2.5 uur
Module 5. Aandacht voor diversiteit en specifieke doelgroepen - 2.5 uur
Eindopdracht Praktijkcasus scheidingsgezin - 3.5 uur