Seksuele ontwikkeling bij jeugdigen en werken met het Vlaggensysteem

ID nummer: 359328
Periode: 7 mei 2019 t/m 6 mei 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: King nascholing
Registerpunten: 7.00 - Herregistratie
3.00 - Behandeling
3.00 - Diagnostiek
4.00 - Extra literatuurstudie
1.00 - Overige taken
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Inhoud

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met jeugdigen baart opvoeders en professionals zorgen. Wanneer gaat het om grensoverschrijdend gedrag en wanneer is het ‘gezond’ experimenteergedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? In deze cursus wordt de gezonde seksuele ontwikkeling besproken en seksueel gedrag van jongeren wordt geduid door middel van het Vlaggensysteem. Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Movisie en het Vlaamse Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid Sensoa. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van jongeren gekoppeld aan zes criteria (o.a. leeftijd, context, vrijwilligheid) en vier gekleurde vlaggen (van groen, normaal gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Het Vlaggensysteem bestaat verder uit een normatieve lijst waarin de seksuele gedragingen van jongeren in verschillende leeftijdscategorieën zijn benoemd. De criteria en de normatieve lijst helpen om het gedrag van  jongeren te interpreteren en erop te reageren.

Verder wordt er in deze cursus veel aandacht besteed aan de basishouding; hoe ga je in gesprek over seksualiteit, hoe win je vertrouwen en kun je op een goede manier doorvragen, wat doe je als jongeren niet verder willen praten, wat kun je doen met de informatie die je krijgt?

Doelstellingen

Na de training is de cursist in staat om de seksuele ontwikkeling metjongeren te bespreken,
Is de cursist in staat om het seksuele gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag;
Heeft de cursist concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken;
Is de cursist in staat seksueel gedrag van jongeren te concretiseren waardoor hij/zij seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdig kunt signaleren;
Wordt handelingsperspectief geboden dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongere.
Cursisten hebben zicht op hun eigen waarden, normen en kwetsbaarheden ten aanzien van seksualiteit en (seksueel)grensoverschrijdend gedrag.