Symposium ‘Verder met LEV’

ID nummer: SKJ205507
Periode: 6 november 2019 t/m 6 mei 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: KieN Adres: Kanaalstraat 5
8601 GA SNEEK
Email: hanneke@kien.nu Website: http://www.kien.nu
Registerpunten: 5.75 - Symposium
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Verder met LEV; Leer Elkaar Vertrouwen
Het project LEV in de zorg wil krachten en kennis van professionals in de zorg mobiliseren om nieuwe beweging, nieuwe verbindingen te creëren. De ervaringen uit het verleden kritisch bekijken om te leren van wat er misging: wat kan beter? Daar is lef voor nodig, je kwetsbaar durven opstellen, erkennen wat niet effectief was.
Met behulp van mini-documentaires van ervaringsdeskundigen, zowel hulpvragers als hulpverleners, kijken we een laagje dieper, naar de mensen achter de problemen, de mensen achter de regels.
LEV gaat over de ontmoeting, luisteren naar elkaar, ervaringen delen, elkaar inspireren. Niet zeggen hoe het moet, maar voelen wat anders kan en dat gewoon gaan doen. We komen bij elkaar in verschillende creatieve en actieve werkvormen en dat geeft nieuwe energie in je werk.
Het symposium is bestemd voor iedereen die werkt met jeugd en gezinnen zoals (huis-)artsen, gedragswetenschappers, onderwijzend personeel, psychologen, psychiaters, voogden, jeugdhulpverleners,
systeemtherapeuten, wijkagenten, (kinder-)rechters, bestuurders en
beleidsmakers.