Tekenen is Meer – Praktijkgerichte opleiding Kindertekeningen lezen en begrijpen

ID nummer: SKJ201971
Periode: 1 september 2018 t/m 1 september 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Tekenen is meer Adres: Lochemseweg 92e
7217 RJ Harfsen
Email: info@baukzwaan.nl Website: http://www.tekenenismeer.nl
Registerpunten: 82.50 - Scholing
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Kindertekeningen lezen
Praktijkgerichte opleiding Kindertekeningen lezen en begrijpen.

Tekeningen zijn spiegels die de belevingswereld zichtbaar
maken. De tekening is een veilig middel om je te uiten en iets
over je zelf te vertellen. Tekenen helpt kinderen om vanuit hun
innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen.
Vanwege de authenciteit van de kindertekeningen, kunnen we
kinderen ermee volgen. Tijdens de opleiding wordt er gekeken
naar de taal in de tekening. Als we die begrijpen, herkennen
we ook de eventueel verborgen hulpvraag. Het streven is het
kind aan te spreken in denken, voelen en willen.
Doelgroep:
Een opleiding voor kindercoaches/therapeuten, jeugdzorg, logopedisten, leerkrachten, kortom voor mensen die kinderen begeleiden met hun hulpvraag.

Doelstelling:
Na afloop van deze opleiding kunnen de deelnemers de ontwikkeling in de tekentaal herkennen, kindertekeningen screenen waarbij de hulpvraag, de kracht en zwakte in een tekening zichtbaar wordt, kindertekeningen effectief gebruiken als middel om in contact te komen met kinderen en de tekeningen te gebruiken ter ondersteuning en als diagnostisch middel.

Inhoud:
De verschillende ontwikkelingsfasen van de tekenontwikkeling met de bijbehorende kenmerken.
Symboliek van de verschillende elementen in een kindertekening.
Door middel van het screenen van een tekening leer je signalen herkennen en hoe je daar met vervolgopdrachten op aan kan sluiten.
Je leert hoe je ontwikkelingsachterstanden kan signaleren, hoe je tekenen kan gebruiken voor sociale interactie en je leert hoe je tekenen kan inzetten bij verschillende problemen die spelen bij kinderen in de huidige maatschappij.

Werkwijze:De opleiding bestaat uit 2 lesblokken van elk 5 dagen.
In blok 1 leer je de taal in de tekening herkennen.
Je leert via een duidelijke, door mijzelf ontwikkelde methode de tekening onderzoeken en begrijpen. Je leert wat de kenmerken zijn die horen bij een bepaalde leeftijdsfase van peuter tot 12+. Deze methode maakt zichtbaar waar extra ondersteuning nodig is. Om bij de ondersteuning en hulpvragen creatieve coaching toe te kunnen passen is het belangrijk dat je leert hoe je in gesprek kunt komen met het kind via de tekening. Je leert welke vragen je kunt stellen. Je leert welke opdracht zinvol is om te geven zodat je aansluit bij de hulpvraag. Elk kind wil zich gehoord en begrepen voelen en jij kunt werken aan de ontwikkeling en de hulpvraag. Na 5 dagen heb je een rugzak vol met idee├źn en opdrachten en kan je de tekeningen lezen. Je leert een combinatie maken met teken opdrachten zodat het aanvullend werkt op elkaar.

Per dag krijg je als huiswerk een aantal opdrachten mee die je zelf in de praktijk gaat uitvoeren en onderzoeken a.d.h.v. de onderzoek methode. Zo is de opgedane kennis direct toepasbaar in de praktijk. Naast de lesdagen moet je rekenen op een studiebelasting van 3 uur per week.

Je ontvangt een certificaat van deelname als je 80% aanwezig was en voldaan hebt aan de opdrachten.

In blok 2 leer je vanuit de hulpvraag kracht en zwakte ontdekken in de tekening. Wat kan ik uit de tekening halen om het kind aan te kunnen aanspreken op zijn kwaliteiten. Je kunt door de kennis vanuit blok 1 direct in een tekening zien of een kind tekent volgens zijn ontwikkeling of bv in regressie gaat. Teken en schilderopdrachten zijn daarbij het hulpmiddel. Ook nu gaan wij praktisch aan het werk door zelf teken en schilder opdrachten te maken. De tekeningen uit je eigen praktijk zijn het uitgangspunt en dienen als casus voor de groep. Zo krijgt je steeds meer kennis over de symboliek en beeldtaal die te lezen is een tekening.
Alle dagen beginnen wij met tekeningen lezen zodat de praktijk steeds centraal staat.
Alle dagen wordt er getekend of geschilderd om je rugzak nog meer te vullen met opdrachten
We oefenen om opdrachten zo aan te passen dat ze passen bij dat kind met die hulpvraag. Elk kind is uniek en dat vraagt van ons dat wij vaardig worden in het geven van de juiste opdracht met de juiste woorden zodat het kind zich begrepen voelt
Naast de lesdagen heb je ook nu weer een studiebelasting van 3 uur per week. Je wilt immers de vervolgopdracht ook geven aan het kind(eren)
Je ontvangt een certificaat van deelname als je 80% aanwezig was en voldaan hebt aan de opdrachten.