Terug naar gezonde Nieuwsgierigheid

ID nummer: SKJ207177
Periode: 28 februari 2021 t/m 28 februari 2024
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Human Talent Group BV Email: gerardroerdink@humantalentgroup.com Website: http://seksualiteitindezorg.nl
Registerpunten: 21.00 - Blended learning
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Een belangrijke reden waarom seksueel misbruik in de jeugdzorg kan bestaan is de handelingsverlegenheid bij medewerkers. Volgens onderzoek is op de werkvloer een grote verlegenheid in het bespreken van seksualiteit, zowel met collega’s als met kinderen. Jeugdzorgwerkers die in direct contact staan met de jeugdigen moeten uitgerust zijn met actuele kennis en relevante instrumenten om signalen van seksueel misbruik te zien, bespreekbaar te maken, adequaat in te grijpen en kinderen die getraumatiseerd zijn door seksueel misbruik te behandelen. Handelingsverlegenheid kan hen hierin hinderen.

De Human Talent Group realiseert trainingen die eenvoudig toegankelijk zijn en door alle medewerkers vanuit elke omgeving (PC, laptop en smartphone) opgestart kunnen worden. Het blended programma ‘Terug naar gezonde nieuwsgierigheid’ voldoet aan deze eisen en maakt de toegang tot kennis en het trainen van vaardigheden laagdrempelig.

Deze training is voor Jeugdzorgmedewerkers. Hij kan op maat worden afgestemd met de organisatie. Om dit te realiseren wordt een train de trainers aangeboden, zodat organisaties zelf in staat zijn medewerkers te begeleiden in het scholingstraject. We adviseren een doorlooptijd van een half jaar, waarbij online individueel wordt gewerkt en daarnaast met collega’s gewerkt wordt aan opdrachten.

De ervaringen van deelnemers is dat het onderwerp meer op de agenda staat. Dat de rapportage over seksualiteit toeneemt en medewerkers beter bekend zijn met eigen normen en waarden, de grenzen van jeugdigen en die van collega’s.

Voor meer informatie:

gerardroerdink@humantalentgroup.com