Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

ID nummer: SKJ204786
Periode: 1 september 2019 t/m 1 september 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: Moetd Adres: Nieuwelaan 170
2611SB Delft
Email: mail@moetd.nl Website: http://www.moetd.nl
Registerpunten: 14.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De training bestaat uit twee modulen:
• Module “Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1”
• Module “Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2”
De eerste module is de basismodule.
De tweede module voegt een aantal verdiepende elementen toe aan de basismodule. Voorwaarden voor deelname aan de tweede module zijn het gevolgd hebben van de eerste module en het uitgevoerd hebben van een huiswerkopdracht.
Elke module bestaat uit een bijeenkomst van 1 dag.
Leerdoelen Module Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1:
Deelnemers:
1. Hebben basiskennis van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling;
2. Hebben kennis over het ontstaan en de verschijningsvormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
3. Zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk;
4. Kennen de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
5. Hebben de benodigde basisvaardigheden voor het omgaan met en het bespreekbaar maken van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
6. Kennen het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals gedefinieerd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
7. Hebben zicht op hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen hun functie t.a.v. de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
8. Zijn bekend met de regionale/lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en weten gebruik te maken van netwerken en kennisbronnen;
9. Kunnen de verworven kennis toepassen op hun eigen casuïstiek.
Leerdoelen Module Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2:
Deelnemers:
1. Hebben kennis van en inzicht in systeemdenken;
2. Hebben kennis over verschillende typen daders/plegers;
3. Zijn zich bewust van hun eigen belemmeringen in het werken met daders/plegers;
4. Hebben de benodigde basisvaardigheden voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling met de daders/plegers gericht op motivatie met daarin specifieke aandacht voor het systeem.
Zie verder de bijgevoegd trainingsbeschrijving.

Modules: Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 1 - 6 uur
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 2 - 8 uur