Training Ouderverstoting voor professionals

ID nummer: SKJ199841
Periode: 1 augustus 2017 t/m 1 februari 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: defamilieacademie Adres: Kleistraat 38
8121RG OLST
Email: info@defamilieacademie.nl Website: http://www.defamilieacademie.nl
Registerpunten: 37.00 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder en diens familie, waarmee het voor de scheiding een goede relatie had, niet meer wil zien. Deze ouder wordt de buiten (gesloten) ouder.
Dit ontstaat onder druk van de scheiding en wordt, al dan niet bewust, geïnitieerd door een ouder en mogelijk diens familie.
Deze ouder wordt de binnenouder.
Signalen van ouderverstoting kunnen meestal vroeg na de scheiding worden opgemerkt.
Er zijn verschillende niveaus van ouderverstoting.
De milde vorm treedt veelal kort na de scheiding op en kan verholpen worden door goede afspraken te maken tussen de ouders.
Bij de matige vorm beïnvloed 1 ouder het kind met de eigen emoties en verstoord hierdoor de band van het kind met de andere ouder. Het kind laat zich negatief en oordelend uit over een ouder en laat geen genegenheid zien als er contact is met deze ouder.
De ernstige vorm van ouderverstoting betreft een ouder die het kind bewust of onbewust programmeert. Het kind wordt opgezet tegen een ouder, met als doel de afstand tussen het kind en de ouder zo groot mogelijk te maken.
De basistraining richt zich met name op het signaleren van de 3 niveaus.
Zowel de kindsignalen als de oudersignalen worden besproken.
Mede aan de hand van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en systemisch denken, wordt geoefend met vaardigheden om het proces van ouderverstoting te onderkennen