Training Signalen en aanpak van kindermishandeling

ID nummer: 363104
Periode: 18 november 2019 t/m 17 november 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: de Bascule academisch centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie
Registerpunten: 3.50 - Herregistratie
0.50 - Overige taken
0.50 - Diagnostiek
0.50 - Behandeling
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Korte omschrijving
Training van 3 uur. Thuisstudie voorafgaand aan de training 1,5 uur.
In de training komen de volgende zaken aan bod:
– Wat is kindermishandeling
– Signalen van kindermishandeling
– Hoe om te gaan met een vermoeden van kindermishandeling:
   *de meldcode signalering en melding kindermishandeling en huiselijk geweld
  * overlegformulier
  * gesprek aangaan over kindermishandeling

Leerdoel: Het herkennen van signalen van kindermishandeling en weten hoe met een vermoeden van kindermishandeling om te gaan.

Leeruitkomst: Het kunnen herkennen van signalen van kindermishandeling, kennis van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling,  weten welke stappen te volgen en met wie overleg te zoeken binnen de organisatie.  Daarnaast handvaten hebben over hoe het gesprek over kindermishandeling met cliënten aan te gaan.