Tweedaagse cursus Kindermishandeling en Kwetsbare gezinsrelaties

ID nummer: 341649
Periode: 10 december 2018 t/m 9 december 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: King nascholing
Registerpunten: 12.50 - Herregistratie
5.00 - Behandeling
4.50 - Diagnostiek
11.00 - Extra literatuurstudie
3.00 - Overige taken
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Geweld maakt gezinsrelaties kwetsbaar. Het doel van deze tweedaagse cursus is om meer kennis en vaardigheden te krijgen over het beroepsvaardig omgaan met de veelvormigheid van geweld in gezinnen. In deze cursus gaan we vooral in op kindermishandeling, maar besteden we tijdens de cursus evenzeer aandacht aan de samenhang met andere vormen van geweld in gezinnen en hun korte en langere termijn gevolgen zoals oudermishandeling, partnergeweld. Ook gaan we tijdens de cursus in op verwaarlozing, seksueel misbruik en op complexe scheiding. We schenken aandacht aan de positie en stem van kinderen en hanteren het uitgangspunt dat kinderen niet leven op een eiland. Voor hun veilige ontwikkeling en welzijn is het belangrijk om kinderen ontwikkelings- en systeemgericht in te bedden en te verbinden.

Na de cursus zijn de cursisten in staat om

Kindermishandeling beter te signaleren, bespreekbaar te maken en de routing te kennen;

De samenhang tussen verschillende vormen van geweld in gezinnen eerder herkennen en daarop professioneel en in doelgerichte samenwerking weten te handelen;

Met meer inzicht en professionaliteit kindermishandeling aan te pakken;

Met duurzaam resultaat samen te werken met andere beroepskrachten in de aanpak van kindermishandeling en andere vormen van geweld in het gezin;

De juiste ontwikkelingsgerichte vragen te stellen aan het kind en andere betrokkenen, deze systeemgericht kunnen kaderen, ene plan van aanpak te maken en daarover helder te rapporteren;

Een goede analyse te maken van dit specifieke geval met behulp van analytische en krachtige vragen waarin feiten en meningen te onderscheiden zijn;

Vaardig gebruik kunnen maken van instrumenten, collegiale toetsing, kennis en inzicht in de eigen ervaringskennis en vaardigheden;

Versterking van het eigen handelingsrepertoire.