Van Nul – Tot – Vijf (2-jarige opleiding tot deskundige Infant Mental Health)

ID nummer: 244022
Periode: 8 september 2015 t/m 7 september 2019
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: RINO Amsterdam
Registerpunten: 34.00 - Extra literatuurstudie
30.00 - Behandeling
70.00 - Diagnostiek
100.00 - Herregistratie
Geacrediteerd door: NIP/NVO

Van-Nul-tot-Vijf  (2 jarige Infant Mental Health opleiding)
 

Opleidingslocatie: RINO Vlaanderen, Kastanjelaan 5, 3001 Heverlee

Deze opleiding betreft een klinisch georiënteerde opleiding gericht op baby’s, jonge kinderen en hun omgeving, die aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen op het vlak van de Infant Mental Health (IMH). De opleiding is multi-theoretisch, ze integreert een ontiwkkelings- en gezinsperspectief en bouwt op zowel psychodynamische als empirische inzichten. Het verwerven van klinische vaardigheden neemt een centrale plaats in. Na afloop kan de professional een bijdrage leveren aan het diagnosticeren van mogelijke verstoringen in de ontwikkeling en ouder-kind interactie, aan de ouder-kind behandeling en heeft hij zicht op de brede waaier van interventie- en preventiemogelijkheden. De opleiding kent drie pijlers: 1) ontwikkeling, 2) interventie vanuit Infant Mental Health-perspectief en 3) basiscompetenties als het basisintrumentarium van de IMH-deskundige.

De opleiding vindt plaats op 18 dinsdagen per jaar, met telkens een voormiddag-seminarie van 9u30 – 12u30 en een namiddagseminarie van 13u30 – 16u30.
Tijdens de schoolvakanties worden geen opleidingsdagen georganiseerd.