Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet Ambulant

ID nummer: SKJ203393
Periode: 6 februari 2019 t/m 6 februari 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Mood training & begeleiding Adres: Burgemeester Middellaerlaan 8
4835 EK Breda
Email: info@geweldloos-verzet.nl Website: http://www.geweldloos-verzet.nl
Registerpunten: 22.50 - Scholing
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Geïnspireerd door de leer van Gandhi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen. De kern van deze benadering is een ferme houding van geweldloos verzet en het voorkomen van escalaties, gecombineerd met een actieve en positieve ouderlijke aanwezigheid. Deze aanpak gaat verder dan een simpele pedagogische instructie: opvoeders bieden een nieuwe vorm van autoriteit aan waar zij als identificatie- en hechtingsfiguur een positieve relatie bevorderen. Het is een effectief gebleken methode waarmee ouders, maar ook leraren of groepsbegeleiders en therapeuten gewelddadige, zichzelf of anderen beschadigende, of anderszins ontspoorde (bijv. schoolweigering, drugsgebruik, passiviteit) pubers en adolescenten weer op het goede spoor kunnen krijgen.
De training biedt een kennismaking met de ideeën en praktische interventies van de methode Verbindend Gezag en Geweldloos verzet. Deelnemers leren deze ideeën te introduceren in hun eigen werksituatie. Hetzelfde gedachtegoed is ook heel bruikbaar in het onderwijs. Na afloop zijn de deelnemers in staat ouders en opvoeders te helpen een duidelijke, overtuigende en op geweldloos verzet gebaseerde houding aan te nemen tegenover ongewenst, agressief en destructief gedrag van hun kinderen. Deelnemers die werken met gezinnen en ouders maar ook die residentieel of in het onderwijs werken met jongeren leren verschillende interventies introduceren.