Verlies Verdient Aandacht

ID nummer: SKJ201783
Periode: 1 september 2018 t/m 1 september 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Z-O-Wel, Zorg - Ontwikkeling, Welzijn Adres: Opperbuorren-east 1
9216VL Oudega
Email: info@aandachtvoorrouwenverlies.nl Website: http://www.aandachtvoorrouwenverlies.nl
Registerpunten: 6.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met verlies.
Bij verlies denken we aan overlijden, maar er zijn veel meer gebieden waarop dit zich kan voor doen. Denk aan scheiding, lichamelijk letsel, verlies van autonomie, verlies van studie, van werk (toekomstperspectief), verlies van huis en haard (vluchtelingen). Dit kan grote impact hebben op je leven.
Met een verlieservaring maken we een overlevingsstrategie aan. Een nieuwe verlieservaring stapelt op de vorige en zal ons terug brengen naar de eerdere ervaring.
Verlies verdient aandacht en heeft recht op rouw.
In onze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Verliesgebieden
• Wat is rouw? volgens de nieuwste visie
• (H)erkennen van signalen van rouw
• Verschil tussen rouw bij kinderen, jongeren en volwassenen
• Is er verschil in rouw tussen jongens en meisjes?
Mannen en vrouwen?
• Wanneer is er sprake van een verstoord rouwproces?
• Hoe kun je studenten ondersteunen?
• Depressie, suïcidaliteit en veerkracht bij jongeren
• Hoe ondersteun je elkaar als de dood te gast is op school?
• Het rouwprotocol als dynamisch document
• Wat is het belang van een rouwgroep op school?