Vraag mij, hoor mij, zie mij Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

ID nummer: SKJ209464
Periode: 25 mei 2021 t/m 25 mei 2024
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Beillerstraat 26
9401PL Assen
Email: info@timmconsultancy.nl Website: https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/vraag-mij-hoor-mij-zie-mij/
Registerpunten: 21.00 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Tijdens de cursus Vraag mij, hoor mij, zie mij, gesprekken met kinderen over kindermishandeling, vergroot jij je kennis en vaardigheden. Je krijgt aanvullende informatie over gespreksvoering met kinderen. Gaat veel oefenen met het stellen van helpende vragen, het gebruik van diverse hulpmiddelen en het geven van informatie op het niveau van het kind.

Jeugdprofessionals moeten ook altijd de kinderen zien en/of spreken. Bij kinderen tot 4 jaar gaat het vaak alleen om observaties. Vanaf 4 jaar gaan de professionals ook in gesprek met kinderen. Kinderen hebben volgens artikel 12 van het Internationaal verdrag van de rechten van het kind, ook het recht om gehoord te worden. Ook in situaties waarin er besluiten worden genomen die hen aangaan.

Modules: Wat heb jij te vertellen? De rol van de jeugdprofessional - 10.5 uur
Praten over kindermishandeling; wat kunnen kinderen ons vertellen?! - 10.5 uur