Vraag mij, hoor mij, zie mij! Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

ID nummer: SKJ200387
Periode: 22 september 2017 t/m 22 maart 2021
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Lijsterstraat 8
9422 KA Smilde
Email: info@timmconsultancy.nl Website: http://www.timmconsultancy.nl/agenda/vraag-mij-hoor-mij-zie-mij-2/
Registerpunten: 25.50 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen moeten tijdens hun onderzoeken ook de kinderen zien en/of spreken. Bij kinderen tot 6 jaar gaat het vaak alleen om observaties en vanaf 6 jaar gaan de professionals ook in gesprek met kinderen. Kinderen hebben volgens artikel 12 van het Internationaal verdrag van de rechten van het kind, ook het recht om gehoord te worden in situaties waarin er besluiten worden genomen die hen aangaan. Tijdens deze gesprekken lopen professionals tegen diverse dilemma’s aan. Dilemma’s zoals; spreek ik de kinderen altijd alleen of juist in bijzijn van de ouder(s), wat is voor het kind een veilige omgeving om te praten, welke vragen stel je wel en welke juist niet, moeten je de kinderen samen spreken of ieder kind apart, hoe voorkom je dat een kind in een loyalitetisconflict komt, en zo meer.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die te maken hebben met hulpverlening, het gevoel hebben dat ze een pion zijn in het spel van de volwassenen en dat ze geen inspraak hebben over wat er met hen gaat gebeuren. Hulpverleners/onderzoekers zijn zich hier niet altijd van bewust en wanneer zij dat wel zijn, voelen zij zich onmachtig om te praten met het kind, zeker over onderwerpen als kindermishandeling en seksueel misbruik.
Er zijn diverse gereedschappen en processen beschreven om kinderen meer te betrekken bij het in kaart brengen van hun situatie en het maken van plannen over hoe die situatie verbeterd kan worden.
Deze gereedschappen (Drie Huizen, Safety House, Words and Pictures en sociocards) zijn zeer geschikt om te praten over (on)veiligheid/kindermishandeling.

Wat gaan we doen?
Tijdens deze training delen we kennis en ervaringen, krijgt u aanvullende informatie over gespreksvoering met kinderen en gaan we veel oefenen met het stellen van de helpende vragen, het gebruik van de diverse tools en het geven van informatie op het niveau van het kind.
De volgende instrumenten komen daarbij in ieder geval aanbod;
– Drie Huizen, Fee en Tovenaar of praatwolkjes
– Safety House / het Veilige Huis
– Sociocards
– Words and Pictures
– Immidiate story