Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en Gemeenten

ID nummer: SKJ207668
Periode: 13 oktober 2020 t/m 13 oktober 2023
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie per bijeenkomst
Opleidingsinsituut: TIMM Consultancy Adres: Beillerstraat 26
9401PL Assen
Email: info@timmconsultancy.nl Website: https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/werken-aan-veiligheid/
Registerpunten: 45.00 - Cursus
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Alle professionals hebben een taak in het signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dus ook jij. De ene keer is dat doordat een inwoner zich meldt met een andere hulpvraag en jij signaleert dat er meer aan de hand zou kunnen zijn. Een andere keer is dat omdat een inwoner en gezin vanuit Veilig Thuis verwezen of overgedragen worden.
Jij voert de regie en blijft betrokken zodat je kunt volgen of de afgesproken stappen bijdrage aan herstel van de veiligheid. Dat betekent dat je actief betrokken bent bij de inwoner en het huishouden om de situatie in kaart te brengen en vorderingen te evalueren zodat steeds weer nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Eerst afspraken maken die de directe veiligheid herstellen. Daarna de risicofactoren bespreken en samen bepalen wat nodig is om de stress in het gezin te laten afnemen. Samen kijken welke hulp(verlening) in gezet moet worden. En je stopt niet eerder dan dat ook plannen voor stabiele veiligheid gemaakt en uitgevoerd zijn. Hiervoor maakt je een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en voert dit uit.
Tijdens dit proces werk je samen met de inwoner en zijn huishouden, maar ook met een breder netwerk. Je stemt af met andere professionals en bewaakt de gemaakte afspraken. Je brengt regelmatig iedereen weer samen om te evalueren hoe het met de plannen gaat en stelt deze bij als dat nodig is. Je leidt toe naar (specialistische vormen van) ondersteuning, hulpverlening en behandeling.
Hiervoor ontwikkel je een duidelijke visie op wat nodig is voor het doorbreken van geweld; mishandeling, verwaarlozing en misbruik. Je weet wat er van jou verwacht wordt, kent je mogelijkheden en onmogelijkheden zodat je weet wanneer je ook andere expertise in moet schakelen.
Naar aanleiding van het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten hebben we deze cursus, die uit verschillende modules opgebouwd is, samengesteld. Je kunt alle modules direct achter elkaar volgen of de module kiezen die nu relevant is voor jou en je team.
Modules;
1. Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken
2. Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken
3. Risicogestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening
4. Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei
De training gebruikt het ‘Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid door lokale (wijk)teams en gemeenten’ en het visiedocument ‘Eerst samenwerken voor veiligheid dan samenwerken voor risico-gestuurde zorg’ als methodische onderlegger. Tijdens de training wordt geoefend met het toepassen van de kennis, het (door) ontwikkelen van een visie op geweld in afhankelijkheidsrelaties en intervisie over de bruikbaarheid daarvan voor beslissingen en interventies.

Modules: Bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling; de stilte doorbreken - 11.25 uur
Directe veiligheid; samen met de inwoner een veiligheidsplan maken - 11.25 uur
Risicogestuurde zorg; groei door de inzet van hulpverlening - 11.25 uur
Trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; een plan voor persoonlijke groei - 11.25 uur