Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

ID nummer: SKJ203965
Periode: 2 mei 2019 t/m 2 mei 2022
Type cursus: Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en) / alleen accreditatie voor het totaal
Opleidingsinsituut: Youké Sterke Jeugd Adres: Verlengde Slotlaan 109
3707 CE Zeist
Email: youkademy@youke.nl Website: http://www.youkademy.nl
Registerpunten: 17.00 - Training
Geacrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Veel kinderen die in pleeggezin, gezinshuis, adoptiegezin of leefgroep wonen zijn getraumatiseerd. De kinderen brengen deze trauma’s mee als ze ergens komen wonen. Hun reacties op de trauma kunnen er toe leiden dat de kinderen zich gedragen op een manier die hun opvoeders uit balans brengt. De relatie met de opvoeders, andere volwassenen en leeftijdsgenoten kan instabiel en onvoorspelbaar zijn. De gebruikelijke opvoedingsmethoden werken bij hen mogelijk niet.
De training ‘zorgen voor getraumatiseerde kinderen’’ is ontwikkeld om opvoeders kennis en vaardigheden te laten opdoen die nodig zijn om effectief te zorgen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren. Deelnemers aan de training zijn opvoeders in verschillende hoedanigheden: pedagogische medewerkers, pleegzorgwerkers, jeugdbeschermers, ouders, pleegouders, adoptieouders of anderszins. Deelnemers leren hoe traumasensitief werken kan bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van deze kinderen.
De training is in de Verenigde Staten ontwikkeld. In Nederland is de training opgenomen in de databank van theoretisch goed onderbouwde interventies van het Nederlands Jeugd Instituut.
Voor de pleeggezinnen van Youké wordt al een aantal jaar onderstaande training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ aangeboden
In deze training kunnen pleegouders ontdekken dat kennis ten aanzien van trauma ( met een directe verbinding naar de eigen pleegkinderen ) een grote bijdrage kan gaan leveren aan een positieve ontwikkeling van het pleegkind en hoe ze met (nog) meer plezier zorgen voor hun pleegkind.

Pleegzorgbegeleiders zullen in de training die zij volgen dezelfde kennis opdoen als de pleegouders en daarbij leren op welke manier zij de pleegouders kunnen ondersteunen in het kijken door deze “traumabril”. Pleegouders zullen daardoor meer gaan profiteren wanneer zij geholpen worden met het maken van de vertaalslag van theorie naar praktijk.