SKJ FAQ | Als opleidings-, trainings- of cursusaanbieder je scholing accrediteren bij SKJ. Aan welke criteria dient je scholing te voldoen?

Aanbieders van een opleiding, training of cursus voor Jeugd- en gezinsprofessionals kunnen de scholing aanbieden voor accreditatie bij SKJ.

De scholing die je wilt aanbieden dient te voldoen aan de definitie van ‘deskundigheidsbevordering’, zoals in het accreditatiereglement is opgenomen.
Deskundigheidsbevordering’ is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional.

Meer weten over waaraan je scholing dient te voldoen voor een accreditatie bij SKJ? Klik op de onderstaande button!

MEER INFO