SKJ FAQ | Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd.

Je kunt eventueel samen met je werkgever, bepalen of je zulke werkzaamheden doet. Als je als zelfstandige werkt, beoordeel je dit zelf.

Lees hier het Kwaliteitskader Jeugd:
KWALITEITSKADER JEUGD

Lees hier wie zich moet registeren:
WIE MOET ZICH REGISTREREN?

En lees hier meer over het inzetten van een (niet-) geregistreerd professional:
INZETTEN (NIET-) GEREGISTREERD PROFESSIONAL