Moeten alle professionals die werkzaam zijn binnen het jeugddomein in mijn gemeente zich registreren?

1
2
3

Is er bij de client (en in zijn omgeving) sprake van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving waarbij de risico’s goed zijn in te schatten?

Veilig of voorspelbaar

Als er GEEN sprake is van één van de volgende situaties:

  • Risicovol;
  • Crisis;
  • Onveilige omgeving;
  • Levensbedreigend;
  • Meerdere problemen tegelijkertijd (bijvoorbeeld somatische, ontwikkelings-, psychische, sociale, gedrags- en/of opvoedingsproblematiek) en daarbij is niet duidelijk welke hulp op gang gebracht moet worden;
  • Complexe problematiek waarvan achterliggende oorzaak onbekend is;
  • Sterk wisselend verloop.

Zijn de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de professional hoofdzakelijk gericht op uitvoering?

Uitvoering

Met uitvoering wordt hoofdzakelijk het bieden van praktische ondersteuning en begeleiding in het dagelijkse leven van een client bedoeld. De professional voert geen regie in het werkproces en is geen eindverantwoordelijke. De professional speelt geen cruciale rol bij beoordeling, besluitvorming en vaststelling van bijvoorbeeld het af- en opschalen van ingezette hulp.

Is een professional werkzaam op mbo-niveau voldoende?

Registreren bij SKJ is alleen noodzakelijk bij functies op hbo-niveau of hoger.

Deze korte test toont aan dat lang niet in alle gevallen een SKJ-registratie nodig is voor werkzaamheden van jeugdprofessionals. Download hieronder het volledige overzicht om de juiste afweging te maken voor het inzetten van een SKJ-geregistreerde.

Voor meer achtergrond informatie, bekijk het gehele kwaliteitskader Jeugd.