Klachten tegen jeugdprofessional ongegrond. Geluidsopnames tijdens de mondelinge behandeling bij het College niet toegestaan

Zaaknummer: 15.058T
Datum beslissing: 9 mei 2017
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Vader klaagt dat de jeugdprofessional heeft gehandeld op grond van een ongeldig indicatiebesluit, gekleurde bevindingen over vader en zijn dochter heeft opgenomen in een rapportage, partijdig is en haar telefoon niet heeft opgenomen.

lees verder

Beklaagde heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door het niet verstrekken van een verzendbevestiging ten aanzien van een schriftelijke aanwijzing

Zaaknummer: 16.088T
Datum beslissing: 24 april 2017
Oordeel: deels gegrond, deels ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klager en zijn ex-partner is de verstandhouding verstoord. Beklaagde is na het uitspreken van de OTS als gezinsvoogd betrokken geraakt bij het gezin. De OTS is uitgesproken onder andere omdat er knopen moesten worden doorgehakt waar het gaat om het maken van afspraken. Beklaagde heeft meerdere keren aan klager een schriftelijke aanwijzing gegeven ter uitvoering van de OTS. Ten aanzien van de eerste schriftelijke aanwijzing is het onduidelijk of deze klager heeft bereikt.

lees verder

Tijdens de uhp van de dochter heeft de jeugdprofessional beroepsmatig juist gehandeld

Zaaknummer: 16.084Tb
Datum beslissing: 13 april 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager en ex-partner zijn sinds 2010 in een complexe scheiding. Sinds oktober 2012 is JB[...] betrokken na een melding van huiselijk geweld van klager richting zijn ex-partner in het bijzijn van de dochter. In augustus 2014 is het kind onder toezicht gesteld waarna JB[...] belast is met de uitvoering daarvan. In januari 2015 is deze uitvoering overgedragen aan het LET-JB. In mei 2015 is vader in voorlopige hechtenis genomen waarna op 9 mei 2015 een machtiging tot uithuisplaatsing (uhp) van het kind is verleend. Deze machtiging is voor één jaar uitgesproken en daarna verlengd. Beklaagde is betrokken geweest van januari 2015 tot juli 2016 met betrekking tot zorg vanuit het LET-JB.

lees verder

Tijdens de uhp van de dochter heeft de jeugdprofessional beroepsmatig juist gehandeld

Zaaknummer: 16.084Tc
Datum beslissing: 13 april 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager en ex-partner zijn sinds 2010 in een complexe scheiding. Sinds oktober 2012 is JB[...] betrokken na een melding van huiselijk geweld van klager richting zijn ex-partner in het bijzijn van de dochter. In augustus 2014 is het kind onder toezicht gesteld waarna JB[...] belast is met de uitvoering daarvan. In januari 2015 is deze uitvoering overgedragen aan het LET-JB. In mei 2015 is vader in voorlopige hechtenis genomen waarna op 9 mei 2015 een machtiging tot uithuisplaatsing (uhp) van het kind is verleend. Deze machtiging is voor één jaar uitgesproken en daarna verlengd. Beklaagde is betrokken geweest van januari 2015 tot juli 2016 met betrekking tot zorg vanuit het LET-JB.

lees verder

Beklaagde heeft onvoldoende gecommuniceerd met klager en niet van zich laten horen; klager werd schriftelijk geconfronteerd met de overdracht aan LET-JB

Zaaknummer: 16.084Ta
Datum beslissing: 13 april 2017
Oordeel: deels gegrond en deels ongegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Klager en ex-partner zijn sinds 2010 in een complexe scheiding. Sinds oktober 2012 is JB[...] betrokken na een melding van huiselijk geweld van klager richting zijn ex-partner in het bijzijn van de dochter. In augustus 2014 is het kind onder toezicht gesteld waarna JB[...] belast is met de uitvoering daarvan. In januari 2015 is deze uitvoering overgedragen het LET-JB. In mei 2015 is vader in voorlopige hechtenis genomen waarna op 9 mei 2015 een machtiging tot uithuisplaatsing van het kind is verleend. Deze machtiging is voor één jaar uitgesproken en daarna verlengd. Beklaagde is betrokken geweest van augustus 2014 tot januari 2015.

lees verder