Klacht tegen gezinsvoogd betreffende bejegening, niet nakomen van afspraken, op onjuiste wijze rapporten opstellen en het achterhouden van informatie.

Zaaknummer: 15.062Te
Datum beslissing: 1 november 2016
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klager bestaat uit tien klachtonderdelen. In de kern zien de klachten van klager op de bejegening van beklaagde, het niet nakomen van afspraken, het op onjuiste wijze opstellen van rapporten en het achterhouden van informatie.

Ten aanzien van de klachtonderdelen I t/m IV, betreffende de bejegening, heeft het College geen aanknopingspunten kunnen vinden die tot de conclusie leiden dat beklaagde een verwijt treft. Klachtonderdeel V, inhoudende het negeren van afspraken van de klachtencommissie heeft het College ongegrond verklaard, nu het College niet is gebleken dat beklaagde (bewust) het advies van de klachtencommissie niet heeft opgevolgd. Het College heeft hierbij opmerkt dat het ook kan en mag oordelen over klachten, indien deze reeds onderdeel zijn geweest in een andere klachtenprocedure. Ten aanzien van klachtonderdeel VI heeft het College overwogen dat beklaagde zich meer dan gemiddeld heeft ingezet om het contact met klager gaande te houden en hem op de hoogte te houden. Voor zover klager beklaagde verwijt dat hij rapporten op onjuiste wijze heeft opgesteld, heeft het College de klacht ongegrond verklaard. Het College heeft hierbij, onder meer, overwogen dat de commentaren, die klager heeft gegeven op de rapporten, niet – altijd – hebben geleid tot een wijziging van de inhoud, het oordeel van het College niet anders hebben gemaakt. Ook ten aanzien van klachtonderdeel IX en X heeft het College geoordeeld dat beklaagde zorgvuldig heeft gehandeld.