Moeder, zonder gezag, heeft meerdere klachten over gezinsvoogd

Zaaknummer: 15.028T
Datum beslissing: 5 april 2016
Oordeel: deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Dochter verblijft in een instelling en zoon woont bij vader. Moeder is van mening dat de gezinsvoogd haar in verschillende aspecten heeft benadeeld, o.a. door leugens te verspreiden en haar privacy te schenden. Ook zou de gezinsvoogd met dochter naar de huisarts gegaan zijn, zonder medeweten van moeder.

Het College is van oordeel dat moeder haar klachten niet heeft onderbouwd. Het College is ervan overtuigd geraakt dat beklaagde zich heeft ingespannen om klaagster ter wille te zijn. Met betrekking tot het schenden van privacy is moeder mogelijk uit het oog verloren dat zij uit het gezag is ontheven, en zij bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling geen recht meer heeft op die informatie.