Beklaagde heeft als raadsonderzoeker gehandeld binnen de grenzen van het beroepsmatig handelen

Zaaknummer: 16.102Tb
Datum beslissing: 6 juli 2017
Oordeel: alle klachtonderdelen ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is samen met haar collega als raadsonderzoeker betrokken bij het gezin. Op verzoek van de rechtbank heeft de Raad onderzocht of handhaving van het gezamenlijk gezag in het belang van de kinderen is of het verzoek van klaagster om belast te worden met het eenhoofdig gezag te moeten toewijzen. Voorts heeft de Raad onderzocht of een zorgregeling met vader in het belang van de kinderen is.

Klacht

Kort samengevat verwijten klagers beklaagde dat zij niet pedagogisch onderlegd is. Ten tweede heeft beklaagde niet naar klagers geluisterd en het advies van de Raad telefonisch met klaagster besproken. Ten derde heeft beklaagde geen goede kennis van volwassenen en kinderen. Ten vierde is het raadsonderzoek gebrekkig opgemaakt. Beklaagde heeft niet gekeken naar feiten en bewijsstukken. Ten vijfde heeft beklaagde bedreigingen geuit. Tot slot heeft beklaagde gedreigd de persoonlijke gegevens van klaagster aan haar ex-partner te verstrekken.

Beslissing

Het College heeft uit de stukken niet kunnen afleiden dat beklaagde incompetent zou zijn en heeft geen aanknopingspunten kunnen vinden die klachtonderdelen I en III ondersteunen. De klachtonderdelen zijn ongegrond. Het tweede klachtonderdeel is ook ongegrond. Het was beter geweest als beklaagde klaagster de mogelijkheid had geboden te kiezen tussen een persoonlijk- of telefonisch advies. Beklaagde is echter binnen de grenzen van het beroepsmatig handelen gebleven. Beklaagde heeft erkend dat door de emoties van klaagster de andere onderwerpen niet meer op de juiste wijze zijn besproken en bij klaagster zijn overgekomen. In het dossier heeft het College geen aanknopingspunten gevonden die tot de conclusie kunnen leiden dat de inhoud van het rapport onjuist zou zijn. Het vijfde en laatste klachtonderdeel is tevens ongegrond. Dat klaagster in de gelegenheid is gesteld om vader zelf te informeren voordat het rapport naar vader zou worden verstuurd acht het College zorgvuldig en geeft geen blijk van enige dreiging. Ondanks dat het College de ontstane situatie van klagers betreurt, kan niet worden geconcludeerd dat beklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.