Beklaagde is gezinscoach in vrijwillig kader over jongste kinderen, en voogd over oudste kind. Klachtonderdelen gaan over het onthouden van zorg en het weghouden van kinderen bij klaagster. Klachtonderdeel over als voogd niet aanwezig zijn bij bijeenkomst op school, is gegrond. Artikel A (jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) van de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker geschonden.

Zaaknummer: 17.007T
Datum beslissing: 18 augustus 2017
Oordeel: klachtonderdelen I, II, III, V, VI ongegrond, klachtonderdeel IV gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Beklaagde is in één gezin gezinscoach in vrijwillig kader over jongste kinderen, en daarnaast in een korte periode ook voogd over oudste kind. De kinderen verblijven bij de vader zonder gezag; klaagster is moeder met gezag over de jongste twee kinderen. Na het tweede verzoek tot onderzoek van beklaagde aangaande de jongste twee kinderen bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt uiteindelijk een ondertoezichtstelling uitgesproken en wordt een collega van beklaagde (gezins)voogd.  Klaagster verwijt beklaagde onder meer dat de kinderen geen specialistische zorg krijgen, dat de kinderen bij klaagster met eenhoofdig gezag worden weggehouden en dat beklaagde als voogd niet aanwezig is bij een bijeenkomst op school.

Het CvT overweegt dat beklaagde ten aanzien van de jongste twee kinderen als gezinscoach in een vrijwillig kader in een lastige positie verkeerde; zij had te maken met aan de ene kant klaagster met gezag, en aan de andere kant de vader zonder gezag, bij wie de kinderen verbleven, terwijl tussen de ouders sprake was van strijd. Aannemelijk is dat beklaagde, die ook de noodzaak van zorg zag, vanwege gebrek aan consensus tussen de ouders in het vrijwillig kader geen instrumenten had om te zorgen dat de gewenste zorg alsnog wordt ingeschakeld. Klaagster verwijt beklaagde dat zij de kinderen niet mag zien ondanks haar eenhoofdig gezag en het vrijwillig kader. Het is klaagster geweest die er toestemming voor heeft verleend dat de vader met de kinderen in de voormalig echtelijke woning bleef wonen, terwijl dit onbedoeld tot de verwijdering van de kinderen heeft geleid. Hiervan kan beklaagde geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.

Bovenstaande klachtonderdelen worden ongegrond verklaard, maar het klachtonderdeel over het als voogd niet aanwezig zijn bij een bijeenkomst op school wordt gegrond verklaard Het CvT overweegt dat beklaagde zich weliswaar heeft afgemeld voor een gesprek op school, maar dat het als voogd op haar weg had gelegen aanwezig te zijn bij het gesprek op school en daar de informatie te vernemen die de school wilde delen (artikel A, de jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen, geschonden). Het CvT legt de maatregel van waarschuwing op.