Beklaagde wordt verweten dat zij de professionele relatie niet naar behoren heeft afgesloten. De klacht wordt gegrond verklaard, maar het College ziet af van het opleggen van een maatregel.

Zaaknummer: 17.097T & 17.152T
Datum beslissing: 6 april 2018
Oordeel: klachtonderdelen I t/m VIII en X ongegrond; klachtonderdeel IX gegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager heeft twee klachten ingediend tegen dezelfde beklaagde. De zaken zijn gezamenlijk ter zitting behandeld. Beklaagde was voorheen werkzaam als gezinsmanager in het gezin van beklaagde. De klachten van klager komen er in de kern op neer dat beklaagde handelt in strijd met artikel 3.3. Jeugdwet. Het College gaat hier niet in mee en verklaart de klachtonderdelen I t/m VIII en X ongegrond.

In deze samenvatting wordt ingegaan op klachtonderdeel IX. Het College heeft dit klachtonderdeel gegrond verklaard. Klager verwijt beklaagde dat zij de professionele relatie niet naar behoren heeft afgesloten. Klager heeft via een voicemailbericht van de GI vernomen dat beklaagde niet langer werkzaam was bij de GI. Beklaagde erkent dit maar geeft aan dat het niet aan haar was om de professionele relatie te beƫindigen. Omdat het contact tussen klager en beklaagde niet goed verliep was intern afgesproken dat beklaagde niet langer de contactpersoon voor klager was. Het College volgt beklaagde niet in haar verweer. Omdat het College het handelen van beklaagde niet zodanig verwijtbaar acht en het om een eenmalige misslag is gegaan, legt het College geen maatregel op.